บมจ.ศุภาลัย บริจาคเงิน 1.5 ล้านบาท เพื่อบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน วัดสมรโกฏิ

บมจ.ศุภาลัย บริจาคเงิน 1.5 ล้านบาท

เพื่อบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน วัดสมรโกฏิ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายกิตติพงษ์  ศิริลักษณ์ตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานก่อสร้างอาคารสูง พร้อมด้วย นางสาวบุศรินทร์  รุ่งรัตนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และขาย นำทีมวิศวกร ฝ่ายการตลาดและขายโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เพื่อบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน วัดสมรโกฏิ โดยมี พระครูสุธีกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ นางสาวอัจฉรา  แข็งสาริกิจ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่  สุพรรณบุรี และว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หว่างเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  ณ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)

เรื่องราวที่น่าสนใจ

Follow Us

ข่าวสารน่ารู้